اخذ گواهینامه ایزو و مشاوره تعالی سازمانی

برای مشاهده رزومه مشتریان ما دراخذ گواهینامه ایزو و مشاوره تعالی سازمانی به صورت کامل به لینک زیر مراجعه فرمایید.

 • مدیریت پروژه ISO 9001:2008 کارخانه قند  (آستان قدس رضوی)
 • مدیریت پروژه IMS شرکت پارت سازان (گاردان)

 

پروژه های انجام شده در کشور ایران:

 • مدیریت پروژه ISO 9001:2008 آزمایشگاه دکتر اجتهادی
 • مدیریت پروژه ISO 15189:2007 آزمایشگاه دکتر اجتهادی
 • مدیریت پروژه ISO 10002:2004 آزمایشگاه دکتر اجتهادی
 • مدیریت پروژه ISO 9001:2008 کارخانه قند تربت حیدریه (آستان قدس رضوی)
 • مدیریت پروژه ISO 14001:2004 کارخانه قند تربت حیدریه (آستان قدس رضوی)
 • مدیریت پروژه ISO 22000:2005 کارخانه قند تربت حیدریه (آستان قدس رضوی)
 • مدیریت پروژه OHSAS 18001:2007 کارخانه قند تربت حیدریه (آستان قدس رضوی)
 • مدیریت پروژه ISO 50001:2011 کارخانه قند تربت حیدریه (آستان قدس رضوی) ممیزی انرژی
 • مدیریت پروژه ISO 9001:2008 کارخانه قند شیروان
 • مدیریت پروژه ISO 14001:2004 کارخانه قند شیروان
 • مدیریت پروژه ISO 22000:2005 کارخانه قند شیروان
 • مدیریت پروژه OHSAS 18001:2007 کارخانه قند شیروان
 • مدیریت پروژه HACCP کارخانه قند شیروان
 • مدیریت پروژه ISO 9001:2008 کارخانه قندنیشابور
 • مدیریت پروژه ISO 14001:2004 کارخانه قندنیشابور
 • مدیریت پروژه ISO 22000:2005 کارخانه قند نیشابور
 • مدیریت پروژه OHSAS 18001:2007 کارخانه قند نیشابور
 • مدیریت پروژه HACCP کارخانه قند نیشابور
 • مدیریت پروژه ISO50001:2011کارخانه قند نیشابور(ممیزی انرژی)
 • مدیریت پروژه ISO 9001:2008 کارخانه قند شیرین
 • مدیریت پروژه ISO 14001:2004 کارخانه قند شیرین
 • مدیریت پروژه ISO 9001:2008 شرکت خمیر مایه رضوی
 • مدیریت پروژه ISO 14001:2004 شرکت خمیر مایه رضوی
 • مدیریت پروژه ISO 22000:2005 شرکت خمیر مایه رضوی
 • مدیریت پروژه OHSAS 18001:2007 شرکت خمیر مایه رضوی
 • مدیریت پروژه HACCP شرکت خمیر مایه رضوی
 • مدیریت پروژه ISO 9001:2008 شرکت فیوز صنعت (مشهد )
 • مدیریت پروژه ISO 14001:2004 شرکت فیوز صنعت (مشهد )
 • مدیریت پروژه OHSAS18001 شرکت فیوز صنعت (مشهد )
 • مدیریت نگهداری سیستمهای فوق شرکت فیوز صنعت (مشهد ) از سال 85 تا 94
 • مدیریت پروژه ISO 9001:2008 شرکت چوب سنگ نگین شرق(مصنوعات MDF)
 • مدیریت پروژه ISO 14001:2004 شرکت چوب سنگ نگین شرق(مصنوعات MDF)
 • مدیریت پروژه OHSAS18001 شرکت چوب سنگ نگین شرق(مصنوعات MDF)
 • مدیریت پروژه ISO 9001:2008 شرکت چوب سنگ سناباد (مبلمان)
 • مدیریت پروژه ISO 14001:2004 شرکت چوب سنگ سناباد (مبلمان)
 • مدیریت پروژه OHSAS18001 شرکت چوب سنگ سناباد (مبلمان)
 • مدیریت پروژه ISO 9001:2008 شرکت چوب سنگ پاسارگاد
 • مدیریت پروژه ISO 14001:2004 شرکت چوب سنگ پاسارگاد
 • مدیریت پروژه OHSAS18001 شرکت چوب سنگ پاسارگاد
 • مدیریت پروژه IMS شرکت کسری جنوب(اندیمشک-ابنیه و راه سازی)
 • مدیریت پروژه IMS شرکت پوشش راه (مشهد-آسفالت و شرکت راه سازی)
 • مدیریت پروژه IMSشرکت استحکام اندیش توس(مشهد-راه سازی و تولید آسفالت)
 • مدیریت پروژه IMSشرکت بیندر راه (اهواز-آسفالت و شرکت راه سازی)
 • مدیریت پروژه IMSشرکت پویان بنا راه (اهواز-آسفالت و شرکت راه سازی)
 • مدیریت پروژه IMSشرکت اردیبهشت اساس راه (اهواز-آسفالت و شرکت راه سازی)
 • مدیریت پروژه IMSراه کام(اهواز-راه سازی و تولید آسفالت)
 • مدیریت پروژه IMSشرکت دثار جنوب(اهواز-راه سازی و تولید آسفالت)
 • مدیریت پروژه IMSشرکت مثلم راه مریبی(اهواز-راه سازی و تولید آسفالت)
 • مدیریت پروژه IMSشرکت مشاور فن آور صنعت(مشاوروطراح ابنیه)
 • مدیریت پروژه IMS نیروگاه برق گیلان
 • مدیریت پروژه IMS اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان خراسان
 • مدیریت پروژه IMS شرکت بهنوش
 • مدیریت پروژهISO10002:2004 موسسه درمان بیماریهای پا (دکتر فوت)
 • مدیریت پروژه ISO10002:2004شرکت تبلیغاتی پرند
 • مدیریت پروژه IMSشرکت پارت سازان (گاردان)
 • مدیریت پروژه IMS گاز استان کرمانشاه
 • مدیریت پروژه IMSشرکت ماشین سازی موحد (مشهد)
 • مدیریت پروژه IMSشرکت برهان دارو
 • مدیریت پروژه IMSنمایندگی ایران خودرو(کاظمی-مشهد)
 • مدیریت پروژه IMS کارخانه الماس تایباد(تولید سنگ مصنوعی)
 • مدیریت پروژه ISO 9001:2000 شرکت تن ماهی ماهیابه (چابهار)
 • مدیریت پروژه ISO 9001:2000 شرکت تن ماهی میبد پروتئین( یزد)
 • مدیریت پروژه ISO 9001:2000 شرکت نما پلاک
 • مدیریت پروژه ISO 9001:2000 شرکت مهراب اکسیر
 • مدیریت پروژه ISO 9001:2008 نمایندگی هیوندا (شعبه مشهد)
 • مدیریت پروژه ISO 9001:2008 شرکت خدمات مسافرتی هوائی و جهانگردی گردشگران میعاد توس
 • مدیریت پروژه ISO 9001:2008 موسسه درمان بیماریهای پا (دکتر فوت)
 • مدیریت پروژه ISO 9001:2008 شرکت جوانه خراسان
 • مدیریت پروژه ISO 9001:2008 شرکت تبلیغاتی پرند
 • مدیریت پروژه OHSAS 18001:2007 شرکت شیروان کاردبرد جهت مشاوره و پیاده سازی
 • مدیریت پروژه OHSAS 18001:2007 شرکت ساوین مشهد جهت مشاوره و پیاده سازی
 • مدیریت پروژه OHSAS 18001:2007 شرکت سازه صنعت خودرو شرق جهت مشاوره و پیاده سازی
 • مدیریت پروژه OHSAS 18001:2007 شرکت گلچکان زمانی جهت مشاوره و پیاده سازی
 • مدیریت پروژه OHSAS 18001:2007 شرکت مهسا توس جهت مشاوره و پیاده سازی
 • مدیریت پروژه OHSAS 18001:2007 شرکت شتاب صنعت جهت مشاوره و پیاده سازی
 • مدیریت پروژه OHSAS 18001:2007 شرکت هور الکتریک جهت مشاوره و پیاده سازی
 • مدیریت پروژه OHSAS 18001:2007 شرکت ایمن خودرو جهت مشاوره و پیاده سازی (شرکت وابسته به ایران خودرو )
 • مدیریت پروژه OHSAS 18001:2007 شرکت تولید قطعات خاور جهت مشاوره و پیاده سازی (شرکت وابسته به ایران خودرودیزل )
 • مدیریت پروژه ISO 14001:2004 شرکت سازه صنعت خودرو شرق جهت مشاوره و پیاده سازی
 • مدیریت پروژه ISO 14001:2004 شرکت شتاب صنعت جهت مشاوره و پیاده سازی
 • مدیریت پروژه ISO 14001:2004 شرکت هور الکتریک جهت مشاوره و پیاده سازی
 • مدیریت پروژه ISO 14001:2004 شرکت ایمن خودرو جهت مشاوره و پیاده سازی
 • مدیریت پروژه ISO 14001:2004 شرکت تولید قطعات خاور جهت مشاوره و پیاده سازی
 • مدیریت پروژه ISO 14001:2004 شرکت بسپار سازه طوس جهت مشاوره و پیاده سازی
 • مدیریت پروژه ISO 14001:2004 شرکت صنایع آب آشامیدنی آب معدنی دماوند
 • مدیریت پروژه ISO 22000:2005 شرکت صنایع غذایی طعم تهران
 • مدیریت پروژه ISO 22000:2005 شرکت صنایع غذایی زرین عسل
 • مدیریت پروژه ISO 22000:2005 شرکت صنایع غذایی آمل گوشت فرآور
 • مدیریت پروژه ISO 22000:2005 شرکت صنایع غذایی فرآورده های لبنی صبح تهران
 • مدیریت پروژه ISO 22000:2005 شرکت صنایع آشامیدنی همای البرز مازندران
 • مدیریت پروژه ISO 22000:2005 شرکت تولیدی نوشابه های گازدار عالی نوش هره
 • مدیریت پروژه ISO 22000:2005 شرکت تولیدی آرد سفید اکبری
 • مدیریت پروژه ISO 22000:2005 شرکت تولیدی آرد زهره بناب
 • مدیریت پروژه ISO 22000:2005 شرکت تولیدی آرد مشیری
 • مدیریت پروژه ISO 22000:2005 شرکت صنایع آشامیدنی آب معدنی دماوند
 • مدیریت پروژه ISO 22000:2005 شرکت تولیدی کارخانجات آرد سپید شانلی خوی
 • مدیریت پروژه ISO 22000:2005 شرکت جوانه خراسان
 • مدیریت پروژه HACCP شرکت تن ماهی ماهیابه
 • مدیریت پروژهHACCP شرکت جوانه خراسان
 • مدیریت پروژه ISO13485:2003 شرکت آفل طب
 • مدیریت پروژه ISO13485:2003 شرکت گل ارکیده
 • مدیریت پروژهISO10002:2004 شرکت خدمات مسافرتی هوائی و جهانگردی گردشگران میعاد توس

پروژه های انجام شده در کشور عراق:

 • مدیریت پروژه ISO22000:2005 شرکت التمور العراقیه (بغداد)
 • مدیریت پروژه HACCPشرکت التمور العراقیه (بغداد)

پروژه های انجام شده در کشور افغانستان :

 • مدیریت پروژه ISO9001:2008شرکت سوپر کولا
 • مدیریت پروژه HACCPشرکت سوپر کولاا
 • مدیریت پروژه ISO 22000:2005 شرکت سوپر کولاا
 • مدیریت پروژه ISO9001:2008شرکت زمزم
 • مدیریت پروژه HACCPشرکت زمزم
 • مدیریت پروژه ISO9001:2008شرکت آسیا فارما
 • مدیریت پروژه ISO14001:2004شرکت آسیا فارما
 • مدیریت پروژه OHSAS18001:2007شرکت آسیا فارما
 • مدیریت پروژهISO10002:2008 شرکت آسیا فارما
 • مدیریت پروژه ISO9001:2008شرکت آب معدنی پنج شیر
 • مدیریت پروژه HACCPشرکت آب معدنی پنج شیر
 • مدیریت پروژه ISO 22000:2005 شرکت آب معدنی پنج شیر
 • مدیریت پروژه ISO9001:2008 شرکت بارک هیلمند
 • مدیریت پروژه ISO9001:2008 شرکت نوی مبارک
 • مدیریت پروژه ISO9001:2008 شرکت هرات پلاستیک
 • مدیریت پروژه ISO9001:2008 شرکت امید فارما
 • مدیریت پروژه ISO14001:2004شرکت نوی مبارک
 • مدیریت پروژه OHSAS18001:2007شرکت نوی مبارک
 • مدیریت پروژه ISO14001:2004شرکت هرات پلاستیک
 • مدیریت پروژه OHSAS18001:2007شرکت هرات پلاستیک
 • مدیریت پروژه ISO 22000:2005 شرکت هرات پلاستیک
 • مدیریت پروژهISO10002:2005 شرکت امید فارما
 • مدیریت پروژه ISO9001:2008 شرکت بارز افق
 • مدیریت پروژه ISO14001:2004شرکت بارز افق
 • مدیریت پروژهISO10002:2008 شرکت بارز افق
 • مدیریت پروژه OHSAS18001:2007شرکت بارز افق
 • مدیریت پروژه ISO9001:2008 شرکت بابا مرحبا
 • مدیریت پروژه ISO 22000:2005 شرکت بابا مرحبا
 • مدیریت پروژه HACCPشرکت بابا مرحبا
 • مدیریت پروژه ISO9001:2008 هتل تجارت
 • مدیریت پروژهISO10002:2008 هتل تجارت
 • مدیریت پروژه ISO9001:2008 شرکت فولجنت
 • مدیریت پروژه ISO14001:2004شرکت فولجنت
 • مدیریت پروژه OHSAS18001:2007شرکت فولجنت
 • مدیریت پروژه ISO13485:2005 شرکت فولجنت
 • مدیریت پروژه ISO9001:2008 هتل تجارت هرات
 • مدیریت پروژه ISO10002:2005هتل تجارت هرات