برنامه نویسی و طراحی وبسایت

طراحی وب (Copy)

طراحی وب سایت،

  1. اعتبار شما را اقزایش می دهد.
  2. باعث می شود شرکت شما در هر زمان و از هر مکان قابل دسترس باشد.

 3. سهولت ارجاع مشتریان جدید به کسب و کار شما را فراهم می کند

4. یک ابزار قوی فروش است. 

5. باعث افزایش ارزش تبلیغات شما می شود.

6. به شما کمک می کند با مشتریان بالقوه در ارتباط باشید.

 یکی از مهمترین عوامل در جذب بیننده و افزایش کاربران سایت نحوه طراحی آن است.هر چه در این زمینه دقت و ذوق بیشتری صورت پذیرد و سایت مورد نظر جذاب تر طراحی شود، نتیجه بهتری خواهد داشت. دقت به تجربه کاربران در بازدید از سایت و سهولت دسترسی به بخشهای مختلف، تاکید و هدایت کاربر به سوی قسمت های مهم سایت همگی از عوامل مهمی می باشند که نیازمند دانش تخصصی و شناخت روانشناسانه بازدیدکنندگان است.  همچنین استفاده از تصاویر زیبا و درخور سایت،ترکیب رنگ متناسب،استفاده از انیمیشن و کلیپ ها و در عین حال کم حجم بودن سایت و لود سریع آن همگی از عواملی هستند که باعث می شود سایت شما به عنوان سایت نمونه و متمایز شناخته شود.